Usługi informatyczne

Usługi informatyczne

Nasza firma oferuje Państwu kompleksowe usługi informatyczne, w tym; rozwiązywanie problemów natury informatycznej, usuwanie awarii oprogramowania i sprzętu, ewidencjonowanie infrastruktury informatycznej, fachowe doradztwo w zakresie technologii komputerowych oraz konserwację i nadzór nad szerokiej gamy systemami informatycznymi.


Zakres usług informatycznych:
• migracja danych
• konfiguracja i nadzór nad kopiami bezpieczeństwa
• opieka nad infrastrukturą IT
• wdrożenia i serwis sprzętu
• utrzymanie i konserwacja sprzętu
• konfiguracja sprzętu, instalacja oprogramowania, sterowników itp.
• wymiana sprzętu na nowy oraz przeniesienie danych
• archiwizacja danych
• doradztwo przy doborze właściwego rozwiązania na podstawie analizy potrzeb
• przygotowanie projektów przewidujących optymalne rozwiązanie
• dostawa, instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania
• usuwanie usterek sprzętu komputerowego
• usuwanie problemów z oprogramowaniem (systemy operacyjne, pakiety biurowe)
• diagnoza i konfiguracja urządzeń sieciowych i sieci informatycznych
• modernizacja sprzętu i oprogramowania
• projektowanie oraz wykonywanie sieci przewodowych i bezprzewodowych
• utrzymanie i konserwacja istniejących sieci
• wdrożenia systemów informatycznych